Hướng dẫn tập vai sau – www.hstv.vn

an-uong-nhu-the-nao-khi-tap-yoga-giam-can

Hướng dẫn tập vai sau Đứng tập vai sau thanh đòn – Đứng chân nhỏ bằng 1 nửa vai – Hạ thanh đòn đến cuối đầu là dừng 1 giây rồi lên – Xuống chậm lên dứt khoát. Thực hiện: – 25% sức (ví dụ 15kg) Thực hiện 1 hiệp …

Xem thêm »