Home / Dụng cụ - Máy tập / IT9302 LAT PULLDOWN – Máy kéo xô ngắn
36 1 420x330 - IT9302 LAT PULLDOWN - Máy kéo xô ngắn

IT9302 LAT PULLDOWN – Máy kéo xô ngắn

IT9302 LAT PULLDOWN – Máy kéo xô ngắn
LxWxH 145x127x198 cm
57.1x50x78 in
Weight Stack: 200lbs/91kg
OPT: 275lbs/125kg

IT9302 LAT PULLDOWN – Máy kéo xô ngắn

it9302 lat pulldown  my ko x n - IT9302 LAT PULLDOWN - Máy kéo xô ngắn

About cao tinh

Check Also

review máy massage bụng đứng đầu đỏ M150new _ 0903579486

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *