Home / Dụng cụ - Máy tập / IT9302 LAT PULLDOWN – Máy kéo xô ngắn
36 1 420x330 - IT9302 LAT PULLDOWN - Máy kéo xô ngắn

IT9302 LAT PULLDOWN – Máy kéo xô ngắn

IT9302 LAT PULLDOWN – Máy kéo xô ngắn
LxWxH 145x127x198 cm
57.1x50x78 in
Weight Stack: 200lbs/91kg
OPT: 275lbs/125kg

IT9302 LAT PULLDOWN – Máy kéo xô ngắn

it9302 lat pulldown  my ko x n - IT9302 LAT PULLDOWN - Máy kéo xô ngắn

About cao tinh

Check Also

review setup phòng gym bình dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *