Điềm báo

Máy mắt trái – 23 giờ đến 01 giờ: có bạn bè ở xa về. – 01 giờ đến 03 giờ: buồn bực do người trong thân gây ra. – 03 giờ đến 05 giờ: có người mang tài lợi đến. – 05 giờ đến 07 giờ: có người âm …

Xem thêm »