Home / 12 Cung hoàng đạo / Điềm báo
11 3ec4d 360x330 - Điềm báo

Điềm báo

Máy mắt trái
– 23 giờ đến 01 giờ: có bạn bè ở xa về.
– 01 giờ đến 03 giờ: buồn bực do người trong thân gây ra.
– 03 giờ đến 05 giờ: có người mang tài lợi đến.
– 05 giờ đến 07 giờ: có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong vài ngày.
– 07 giờ đến 09 giờ: có khách quấy rầy.
– 09 giờ đến 11 giờ: có người mời ăn uống.
– 11 giờ đến 12 giờ: có người đem tin vui về.
– 13 giờ đến 15 giờ: có tin vui.
– 15 giờ đến 17 giờ: gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.
– 17 giờ đến 19 giờ: có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn.
– 19 giờ đến 21 giờ: việc suy tính trong lòng sắp thành tựu.
– 21 giờ đến 23 giờ: có khách quí đến nhà.

Máy mắt phải
– 23 giờ đến 01 giờ: có rượu thịt, ăn uống.
– 01 giờ đến 03 giờ: có người thân nhắc nhở.
– 03 giờ đến 05 giờ: sắp có tin lành đem đến.
– 05 giờ đến 07 giờ: tài lợi bất ngờ.
– 07 giờ đến 09 giờ: có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đến tụng đình.
– 09 giờ đến 11 giờ: có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát.
– 11 giờ đến 12 giờ: đề phòng tai nạn hoặc mất của.
– 13 giờ đến 15 giờ: hao tài không đáng kể.
– 15 giờ đến 17 giờ: có người khác phái đang tưởng nhớ đến mình.
– 17 giờ đến 19 giờ: có bà con ở xa đến thăm.
– 19 giờ đến 21 giờ: có người rủ đi du lịch.
– 21 giờ đến 23 giờ: có chuyện rắc rối, làm mang lời ăn tiếng nói.

NHẢY MŨI

Nhảy mũi do cảm sốt gây ra là chuyện thông thường, không liên quan gì cả và cũng không có giá trị gì đối với những điềm. Ngược lại, bỗng nhiên nhảy mũi liên tiếp nhiều lượt, một hay nhiều cái. Chúng ta có câu ví thông thường:
– Nhảy mũi (một cái) có tài.
– Nhảy mũi hai cái có lợi.
Câu ấy cũng có một phần đúng, vì hầu hết những lần nhảy mũi như thế là điềm tốt lành mà ít khi có điềm dữ. Việc nhảy mũi một hay nhiều cái, giá trị vẫn như nhau.

– 23 giờ đến 01 giờ: có người mời dự tiệc hoặc dự lễ linh đình.
– 01 giờ đến 03 giờ: có người khác phái rủ mình làm một việc tuy có lợi, nhưng rất hại cho người khác.
– 03 giờ đến 05 giờ: có cuộc hẹn hò về tình cảm.
– 05 giờ đến 07 giờ: có người mang quà đến tặng.
– 07 giờ đến 09 giờ: có lộc ăn.
– 09 giờ đến 11 giờ: có quới nhân sẵn sàng giúp đỡ, đáp ứng sự mong muốn trong lòng mình từ lâu.
– 11 giờ đến 12 giờ: có thân nhân từ xa về, đem tài lợi đến cho mình.
– 13 giờ đến 15 giờ: có lộc ăn và có lợi vào.
– 15 giờ đến 17 giờ: có tin làm mình lo sợ, nhưng rốt cuộc đâu vào đó, mọi việc đều êm đẹp.
– 17 giờ đến 19 giờ: có người khác phái nhờ giúp một việc gì, có lợi về tiền cũng như tình cảm.
– 19 giờ đến 21 giờ: có người khác phái tưởng nhớ đến mình, sẽ viết thơ cho mình.
– 21 giờ đến 23 giờ: có sự lo nghĩ về tiền bạc, nhưng vẫn giải quyết dễ dàng.

MẶT NÓNG

Tự nhiên ta thấy mặt nóng bừng ngứa ngáy khó chịu mà không phải do bệnh chứng gây ra. Đó là một điềm.
Mặt bừng nóng tuy là một điềm nhưng cũng chưa phải là điềm dữ, mà chỉ là một lối báo ứng tự nhiên và vẫn có những giá trị khác nhau tuỳ theo thời gian xảy ra.
Ngoài việc mặt nóng, còn tai nóng, lắm lúc bừng đỏ trông thấy. Gần như một thứ phong ngứa thường gọi là mề đay. Thật ra đó là điềm nóng tai. Điềm này cũng có giá trị tương đương như mặt nóng.

– 23 giờ đến 01 giờ: công việc trù tính sẽ được thu xếp, lợi vào.
– 01 giờ đến 03 giờ: sắp có chuyện bực mình, có lục đục trong nhà.
– 03 giờ đến 05 giờ: có người bạn đến nhà mời hợp tác.
– 05 giờ đến 07 giờ: có người mời ăn uống.
– 07 giờ đến 09 giờ: người xa về đem tin vui.
– 09 giờ đến 11 giờ: người cũ tưởng nhớ đến mình, mong gặp để giúp đỡ.
– 11 giờ đến 12 giờ: có chuyện xích mích giữa người trong thân.
– 13 giờ đến 15 giờ: có cãi vã, đề phòng to chuyện.
– 15 giờ đến 17 giờ: có người giới thiệu khách quí muốn hợp tác với mình.
– 17 giờ đến 19 giờ: được người dòm ngó đến mình.
– 19 giờ đến 21 giờ: có lộc thực mang đến.
– 21 giờ đến 23 giờ: có kẻ vu cáo mình đến tụng đình.

TAI Ù

 • Nóng tai Từ 23h đến 1h: Các dự án của bạn sắp được kết thúc, và bạn vừa giữ được chữ tín và có thêm tiền
 • Nóng tai Từ 1h đến 3h: Một điều nhịn chín điều lành, có mâu thuẫn xảy ra trong nhà
 • Nóng tai Từ 3h đến 5h: Đối tác làm ăn sắp đến nhà mang cơ hội đến cho bạn
 • Nóng tai Từ 5h đến 7h: Bạn sắp có lộc ăn uống
 • Nóng tai Từ 7h đến 9h: Tin vui từ phương xa
 • Nóng tai Từ 9h đến 11h: Người bạn cũ đang gặp khó khăn, họ cần bạn hơn bao giờ hết
 • Nóng tai Từ 11h đến 12h: có chuyện xích mích giữa người thân quen (không nhất thiết là trong gia đình)
 • Nóng tai Từ 13h đến 15h: Có mâu thuẫn, đề phòng lớn chuyện
 • Nóng tai Từ 15h đến 17h: Có quý nhân phù trợ, mối làm ăn tự nhiên đến
 • Nóng tai Từ 17h đến 19h: Có người thầm thương trộm nhớ và yêu mến bạn
 • Nóng tai Từ 19h đến 21h: có lộc ăn uống, lộc vui chơi đến
 • Nóng tai Từ 21h đến 23h: Có chuyện dẫn đến hiểu lầm, dễ xảy ra cãi vã và có thể dẫn tới kiện tụng và mất tiền

Triệu chứng ù tai gần giống như lúc tắm bị nước vào tai lùng bùng, y như gió thổi mạnh vào. Đó là một điềm xảy ra bất ngờ và rất dễ nhận.
Ù tai có những giá trị khác nhau và riêng rẽ giữa tai phải và tai trái, khác với tai nóng.

Tai trái

– 23 giờ đến 01 giờ: có người khác phái đang mong nhớ.
– 01 giờ đến 03 giờ: mang lời ăn tiếng nói.
– 03 giờ đến 05 giờ: có việc hao tài, nhưng không đáng kể
– 05 giờ đến 07 giờ: có kẻ rình rập, đề phòng mất trộm.
– 07 giờ đến 09 giờ: có việc phải đi xa.
– 09 giờ đến 11 giờ: tai biến nặng nề, đề phòng xe cộ.
– 11 giờ đến 12 giờ: người thân từ xa về, có sự vui vẻ trong nhà.
– 13 giờ đến 15 giờ: có người mời ăn uống.
– 15 giờ đến 17 giờ: có người rủ đi du lịch.
– 17 giờ đến 19 giờ: đề phòng mất đồ trong nhà.
– 19 giờ đến 21 giờ: có ăn uống.
– 21 giờ đến 23 giờ: tin vui, có tài lợi vào.

Tai phải

– 23 giờ đến 01 giờ: hao tài còn mang tai tiếng.
– 01 giờ đến 03 giờ: có việc kiện thưa. Ít phần thắng, nhiều phần thiệt.
– 03 giờ đến 05 giờ: có cãi vã giữa vợ chồng, nên nhường nhịn nhau kẻo đổ vỡ.
– 05 giờ đến 07 giờ: có khách quí đến thăm hoặc dạm hỏi.
– 07 giờ đến 09 giờ: có người đến cạnh nhờ vả mình.
– 09 giờ đến 11 giờ: tài đến bất ngờ, vui trong nhà.
– 11 giờ đến 12 giờ: có người trong thân đến thăm.
– 13 giờ đến 15 giờ: có tin từ xa đưa về.
– 15 giờ đến 17 giờ: người vắng nhà từ lâu bỗng nhiên trở lại.
– 17 giờ đến 19 giờ: có người mời hợp tác trong công việc lợi lộc.
– 19 giờ đến 21 giờ: có của bất ngờ.
– 21 giờ đến 23 giờ: có rượu thịt, ăn uống hoặc có người mời dự tiệc.

THỊT GIỰT

Tự nhiên một vài nơi trong người, nhất là các bắp thịt giựt nổi phồng lên, hoặc máy động. Đó là một điềm, thịt giựt hay thịt máy cũng thề.

– 23 giờ đến 01 giờ: có tin chia gia tài, hoặc có của bất ngờ.
– 01 giờ đến 03 giờ: con cái từ xa về, mang lại vui vẻ cho gia đình.
– 03 giờ đến 05 giờ: chuyện nhỏ hoá to, nếu không nhường nhịn sẽ có kiện tụng.
– 05 giờ đến 07 giờ: có người mang quà đến tặng để nhờ mình giúp một việc gì.
– 07 giờ đến 09 giờ: đề phòng tai nạn bất ngờ xảy ra cho con cái trong nhà.
– 09 giờ đến 11 giờ: có khách lạ tìm đến nhờ mình, việc có lợi cho mình.
– 11 giờ đến 12 giờ: có người gièm pha, đề phòng bạn bè phản trắc.
– 13 giờ đến 15 giờ: có của bất ngờ, thử mua số.
– 15 giờ đến 17 giờ: có gia tài nhưng cũng có chuyện lôi thôi nhỏ.
– 17 giờ đến 19 giờ: hao tài mang nhiều tai tiếng.
– 19 giờ đến 21 giờ: con cái ở xa về, gia đình vui vẻ.
– 21 giờ đến 23 giờ: công việc thành tựu, tài lợi dồi dào.

THỊT GIỰT

Tự nhiên một vài nơi trong người, nhất là các bắp thịt giựt nổi phồng lên, hoặc máy động. Đó là một điềm, thịt giựt hay thịt máy cũng thề.

– 23 giờ đến 01 giờ: có tin chia gia tài, hoặc có của bất ngờ.
– 01 giờ đến 03 giờ: con cái từ xa về, mang lại vui vẻ cho gia đình.
– 03 giờ đến 05 giờ: chuyện nhỏ hoá to, nếu không nhường nhịn sẽ có kiện tụng.
– 05 giờ đến 07 giờ: có người mang quà đến tặng để nhờ mình giúp một việc gì.
– 07 giờ đến 09 giờ: đề phòng tai nạn bất ngờ xảy ra cho con cái trong nhà.
– 09 giờ đến 11 giờ: có khách lạ tìm đến nhờ mình, việc có lợi cho mình.
– 11 giờ đến 12 giờ: có người gièm pha, đề phòng bạn bè phản trắc.
– 13 giờ đến 15 giờ: có của bất ngờ, thử mua số.
– 15 giờ đến 17 giờ: có gia tài nhưng cũng có chuyện lôi thôi nhỏ.
– 17 giờ đến 19 giờ: hao tài mang nhiều tai tiếng.
– 19 giờ đến 21 giờ: con cái ở xa về, gia đình vui vẻ.
– 21 giờ đến 23 giờ: công việc thành tựu, tài lợi dồi dào.

1. Nóng Mặt là bị sao ? Nóng Mặt Báo Hiệu Điều Gì ?
Nong Mat Diem Bao Gi
2. Giải Mã Điềm Báo Tai Nóng Bừng :
Nong Tai La Bi Sao
3. Bị Nháy Mắt Là Làm Sao ? Nháy Mắt Báo Cát Hung Như Thế Nào ?
Bi Nhay Mat

About sieuthithethao360

Check Also

tai xuong 310x157 - Top 9 lợi ích của việc đi bộ

Top 9 lợi ích của việc đi bộ

Top 9 lợi ích của việc đi bộ Đi bộ là một việc vô cùng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *