Home / Tag Archives: máy nhóm cơ (page 3)

Tag Archives: máy nhóm cơ

Dumbell Single Leg Stiff leg Deadlift – Bài tập Deadlift với tạ đôi một chân đưa ra sau

dumbbell

Dumbell Single Leg Stiff leg Deadlift – Bài tập Deadlift với tạ đôi một chân đưa ra sau Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Dumbell Single Leg Stiff leg Deadlift. Học kỹ thuật đúng cho bài tập deadlift với tạ đôi một chân đưa ra sau …

Xem thêm »