Home / Tag Archives: chuyên cung cấp các dòng máy chạy bộ (page 5)

Tag Archives: chuyên cung cấp các dòng máy chạy bộ

Hyperextensions With No Hyperextension Bench – Tập lưng dưới trên ghế thường

Hyperextensions-With-No-Hyperextension-Bench

Hyperextensions With No Hyperextension Bench – Tập lưng dưới trên ghế thường Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Hyperextensions With No Hyperextension Bench. Học kỹ thuật đúng cho bài tập lưng dưới trên ghế thường này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Nhóm cơ chính: …

Xem thêm »

10 tác dụng của bài tập Plank

dong-tac-Plank

10 tác dụng của bài tập Plank Như các bạn cũng đã biết bài tập plank được thực hiện bằng cách giữ phần thân của cơ thể trên mặt đất trên 1 đường thẳng. Và động tác Plank có nhiều biến thể như Push-Up Plank, Forearm Plank hoặc One-Legged Plank, …

Xem thêm »